CONTACT

In case of problems with sending the form please send me an email on [email protected]
W razie problemów z wysłaniem formularza proszę wyślijcie mi maila na [email protected]

  Name / Imię*

  Email Address*

  Wedding Day / Data ślubu*

  Type of ceremony / Rodzaj ślubu*

  Tell me more about your wedding / Opowiedz mi więcej o swoim ślubie*

  Why would you like me to tell your story? / Dlaczego chcesz żebym to ja uwieczniła waszą historię? ?